تاریخ : سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱
نویسنده : محمد
پرس سرشانه ماشین

shoulders deltoids exercises photos

پرس سرشانه دمبل چرخشی ( نشسته )

shoulders deltoids exercises photos

سرشانه هالتر از جلو نشسته اسمیت

shoulders deltoids exercises photos

نشر از جلو جفت دست با وزنه ( یا هالتر )

shoulders deltoids exercises photos

نشر از جلو دمبل متناوب

shoulders deltoids exercises photos

نشر از جلو تک دست سیم کش

shoulders deltoids exercises photos

کشش ذوزنقه ای ( کول ) سیم کش نشسته

traps neck exercises photos

شراک دمبل از طرفین

traps neck exercises photos

شراک هالتر از پشت

traps neck exercises photos

شراک هالتر از جلو

traps neck exercises photos

پرس سرشانه هالتر از پشت

shoulders deltoids exercises photos

پرس سرشانه اسمیت از پشت ( نشسته )

shoulders deltoids exercises photos

نشر خم نشسته

shoulders deltoids exercises photos

کشش کول ( ذوزنقه ای ) هالتر از جلو

shoulders deltoids exercises photos

نشر جانب سیم کش تک دست

shoulders deltoids exercises photos

کشش کول ( ذوزنقه ای ) جفت دمبل از جلو

shoulders deltoids exercises photos

نشر جانب ایستاده

shoulders deltoids exercises photos

نشر جانب نشسته

shoulders deltoids exercises photos.

پرس سرشانه دمبل نسشته

shoulders deltoids exercises photos.

پرس سرشانه هالتر از جلو ( نشسته )

shoulders deltoids exercises photos

نشر جانب تک دست

shoulders deltoids exercises photos


موضوعات مرتبط: عکس، اموزش
برچسب‌ها: حرکات, به, روایت, تصویر, شانه, ها, و, ذوزنقه, ای
آخرین مطالب