تاریخ : سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱
نویسنده : محمد

فلای زیر سینه

chest pecs exercises photos

پرس زیر سینه هالتر ( منسوخ شده . جز در موارد خاص )

chest pecs exercises photos

پرس سینه با ماشین اسمیت

chest pecs exercises photos

شنا سوئدی دست جمع روی زمین

chest pecs exercises photos

پرس سینه ماشین نشسته

chest pecs exercises photos

فلای سینه با کابل

-chest pecs exercises photos

فلای سینه دمبل

chest pecs exercises photos

پرس سینه دمبل

chest pecs exercises photos

پارالل

chest pecs exercises photos

پرس سینه هالتر دست جمع

chest pecs exercises photos

آور کراس

chest pecs exercises photos

فلای ماشین

chest pecs exercises photos

پرس سینه هالتر

chest pecs exercises photos

پرس بالا سینه با ماشین اسمیت

chest pecs exercises photos

شنا سوئدی پا بالا -

chest pecs exercises photos

پرس بالا سینه دمبل دست موازی

chest pecs exercises photos

پرس بالا سینه دمبل

chest pecs exercises photos

فلای بالا سینه با دمبل

chest pecs exercises photos

فلای سینه شیب دار با کابل

chest pecs exercises photos


موضوعات مرتبط: عکس، اموزش
برچسب‌ها: آموزش, حرکات, بدنسازی, همراه, با, تصویر, انیمیشن
آخرین مطالب